Công ty Cổ phần hợp tác  quốc tế V&K

Địa chỉ : Số 88 Đường võ thị sáu, Phường Trường Thi,Thành Phố Vinh, Nghệ An